Als de haas je vijand is, geef dan toe dat hij hard kan lopen. (Anon.)


Veerle heeft een glioblastoma multiforma graad IV (maligne ontaard pilocytair astrocytoom). Waar zit dat en wat is het?

Waar zit de tumor?

De tumor bevindt zich bij Veerle aan de onderkant van de hersenbalk en de bovenkant van de derde ventrikel. Hij lijkt verder uit te groeien naar de voorkant van de hersenbalk (van truncus naar splenium toe). De tumor heeft twee grote cystes gevormd, elk met een volume ter grootte van 2 eetlepels. Er is vernauwing van de aquaductus, het kanaal naar de vierde ventrikel. En ook groei naar de twee laterale hersenkamers of ventrikels (eerste en tweede ventrikel.) Naar het einde toe (vanaf augustus 2012 en dan veel sneller vanaf october 2012) gaat de tumor verder langs de hersenstam en zo naar de ruggegraat.

Als je iets meer wil weten van de hersenen, moet je maar verder lezen op Waar komt die hersendruk vandaan. Hier gaan we verder met de vijand.


De Vijand

Een astrocytoom is een kwaadaardige hersentumor die is ontstaan uit astrocyten. De astrocytoom behoort tot de gliomen.

Gliomen zijn de meest voorkomende primaire hersentumoren. Het merendeel van de gliomen zijn astrocytomen. (Een klein deel van de gliomen bestaat uit oligodendrogliomen en ependymomen). Astrocytomen kunnen worden ingedeeld in:

  • laaggradig astrocytoom
  • anaplastisch astrocytoom
  • glioblastoom

Men spreekt van een pilocytair astrocytoom. Zoals met alles in de geneeskunde is terminologie de grootste struikelblok om alles te kunnen snappen. Pilocytair is een moeilijk woord voor 'haarvormig'. Men duidt hierbij aan dat het astrocytoom vooral bestaat uit lange, haarvormige tumorcellen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld 'fribillair' of 'protoplasmatisch').

Het glioblastoma multiforme is het meest voorkomende en helaas ook meest agressieve glioom, en komt vooral voor op hogere leeftijd tussen de 50 en 70 jaar. Het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Een astrocyt is een stervormige, vertakte gliacel in het centraal zenuwstelsel. Het zijn steuncellen in de zenuwbaan die liggen tussen een bloedvat en een zenuwcel (neuron). Astrocyten hebben vele functies: ze verwijderen sommige neurotransmitters (GABA, ATP en glutamaat), regelen de ionenconcentratie en spelen een rol bij de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel door vorming van geleidende uitlopers waarlangs neuronen kunnen groeien. De astrocyten stimuleren ook het herstel van neuronen bij eventuele beschadiging en hebben een ontgiftende functie. Mogelijk spelen de astrocyten een belangrijke rol bij het ontstaan van epilepsie en Parkinson. Astrocyten vormen een gesloten kring rond de bloedvaten in de hersenen, de zg. gliale schede.


Symptomen

Het glioblastoma multiforme groeit snel en geeft veelal direct ernstige klachten:

  • Hoofdpijn, misselijkheid, braken;
  • Verwardheid en een in korte tijd ontstaan traag denkvermogen;
  • Moeite met / uitval van spraak en taal;
  • Stoornissen van het gezichtsvermogen;
  • Verlammingsverschijnselen, in het bijzonder zwakte van een lichaamshelft;
  • Epileptisch insult;
Deze symptomen komen hoofdzakelijk door de druk die zich in de hersenen opbouwt en niet door de tumor. De hersenen zitten nu eenmaal in de schedel, die een bepaald volume kan opvangen en niet meer. Bij andere tumoren in het lichaaam is er voldoende ruimte voor de tumor. Bij de hersenen is er nu eenmaal slechts een bepaald volume en de groei van de tumor leidt onvermijdelijk naar een groeiende hersendruk, die op het laatst fataal wordt.
Van al de symtomen heeft Veerle in min of meerdere mate last van gehad.

Hoe ziet hij eruit

Veerle heeft haar vijand altijd willen kennen. Als er vrienden kwamen, dan liet ze hen de foto's zien van de tumor. Ik wil weten waar ik mee te maken heb.

De tumor in november 2011De tumor in november 2011

De tumor in januari 2012De tumor in januari 2011