Kanker ontstaat door mutatie. Die mutaties kunnen veroorzaakt worden door erfelijke factoren of omgevingsfactoren (waarbij bijvoorbeeld ook roken wordt gerekend). Recent onderzoek wijst nu een derde factor aan, toeval of tegenslag!

De onderzoeken zijn Cristian Tomasetti and Vogelstein - Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions, 2015 en Cristian Tomasetti, Lu Li, Bert Vogelstein - Stem cell divisions, somatic mutations, caner etiology and cancer prevention.

In dit Youtubefilmpje leggen de auteurs het nog even begrijpelijk uit.

Dit gecontesteerd onderzoek is statistisch van opbouw. Nu is statistiek iets dat je heel voorzichtig moet toepassen omdat je nog altijd statistisch kan verdrinken in een plas van gemiddeld 1 cm diep (*) of dat bolhoeden je beschermen tegen ziekte (**). Statistiek gebruik je nu eenmaal als je onvoldoende inzicht hebt in wat er gebeurt.

Als statistiek logisch in elkaar zit en een gezond boerenverstand-achtige redenering volgt, dan kan het toch waardevol zijn. Het onderzoek bestudeert het aantal normale stamcelsplitsingen en het risico van 17 kankertypes in 69 landen. De data geeft een sterke correlatie tussen kanker en normale stamcelsplitsingen in alle landen,ongeacht de omgevingsfactoren. De rol van erfelijke factoren is reeds onderzocht in vele andere onderzoeken en het gewicht ervan is reeds in kaart gebracht en hier ook gebruikt.

In deze studie wordt het begrip toeval als een belangrijke oorzaak ingezet. Toeval betekent hier: mutaties ten gevolge van toevallige fouten tijdens de normale DNA replicatie. Twee derde van de mutaties die kanker veroorzaken komen voort uit die toevallige fouten.

Voor breinkankers komt de toevalsfactor dicht bij de 100%. Dat betekent dat dit soort van kanker dus echt tegenslag is (zonder bronnen uit erfelijkheid, omgeving of gedrag).