Veerle heeft een gsm vanaf haar achttiende verjaardag. (Toen is ze ook op kot gegaan.) Haar gsm gebruikte ze hoofdzakelijk voor sms. Ze is nooit een grootverbruiker geweest.

Ze is daarmee blootgesteld geweest aan EMF-straling door haar eigen toestel vanaf september 2004. De tumor werd vastgesteld eind juli 2011. Daar zit dus een periode van 7 jaar tussen.

Natuurlijk is iedereen die geen gsm heeft ook blootgesteld aan straling: de straling vanuit de zendmasten en de straling van gsm's rondom u. Vanaf 1996 is de gsm explosief toegenomen in de wereld. Dat betekent dat Veerle - zoals u en ik - 15 jaar blootgesteld is aan straling vanuit de omgeving.

Er zijn heel wat studies rond straling van gsm's. En de link met kanker en tumorvorming wordt heel vaak gemaakt. Er is een studie van Australië (publicatie 2016) die mij als leek overtuigend overkomt. Men heeft simpelweg twee data naast elkaar gelegd: het aantal hersentumors in Australië in de periode tussen 1982 en 2012, en het aantal gsm's vanaf 1987 tot 2012. In die periode is het aantal tumors (waarvan 80% glioblastoma zijn) voor vrouwen tussen 20 - 39 constant gebleven op een niveau van minder dan 2.5 p op 100.000. Dat terwijl in dezelfde periode het aantal gsms's gestegen is van o (gsm is gestart in 1987) naar meer dan 90% van alle inwoners van Australië.

Samen met het constant blijven van het voorkomen van hersentumoren bij jonge vrouwen, is er ook het feit dat het verschil van voorkomen bij mannen en vrouwen onverminderd blijft. Dus ook bij mannen in dezelfde leeftijdscategorie is er geen toename. Maar ook het verschil (bij mannen ligt de kans op hersentumor significant hoger dan bij vrouwen) blijft constant. Terwijl er geen enkele reden is om aan te nemen dat vrouwen hun gsm minder gebruiken of minder blootgesteld zijn aan straling.

Op zich worden hier geen bewijzen geleverd dat gsm-straling niets te maken heeft met hersentumors. Want het mechanisme waardoor hersentumors ontstaan wordt hier niet bestudeerd. Maar vanuit logisch denken wordt hier toch een sterk bewijs neergezet dat gsm-straling blijkbaar heel weinig te maken heeft met hersentumors en omgekeerd. (Andere effecten van gsm-straling worden niet besproken en daar is dus ook geen uitspraak over.)

Voor wie meer wil weten, is het artikel hier terug te vinden.

Er zijn andere studies, die wel tot de conclusie komen dat gsm-straling hersentumors veroorzaken. Als je hier dieper op in zoomt, dan vind je studies op dieren (meestal ratten en muizen) en een acradabra van statistiek. Vanuit de statistiek probeert men dan alle mogelijke correlaties en significantie-niveaus te vinden. Maar die lijken, eerlijk gezegd, ver gezocht. In deze bijlage vindt u een voorbeeld van zulk een studie.

Er wordt geen enkel mechanisme naar voor geschoven over hoe gsm-straling nu inwerkt op de hersencellen om zo tumorcellen tot stand te brengen. En de gebruikte statistiek en redenering is zo onnauwkeurig en professioneel uitgewerkt, dat ze geen overtuigingskracht heeft.

Er is weinig of geen aanwijzing dat gsm-straling hersentumors veroorzaakt. (Wat niet betekent dat GSM-straling niets anders negatief aan uw gezondheid kan doen. Daar heb ik gewoon geen idee van.)